Aktuální informace k výuce: shrnutí pro studenty

Akademický rok 2020/2021 začíná kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jinak, než jsme zvyklí. Přinášíme shrnutí základních informací, platných k 5. 10. 2020.

CO v tuto chvíli platí a KDE najdete informace o tom, JAK vše probíhá?

  • Základní pravidla pro výuku všech studijních programů na naší fakultě v době platnosti aktuálního nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy upravuje metodický pokyn z 29. 9. 2020 Organizace výuky na 2. LF UK v zimním semestru 2020/2021 dostupný po přihlášení zde.
  • Pro koordinaci rozvrhu a pro přehled o výuce jednotlivých předmětů v rámci ročníku jsou využívány ročníkové Google kalendáře.
  • Aktuální informace týkající se koronaviru najdete v informačním rozcestníku, na který vede odkaz i z úvodní strany fakultního webu.
  • Roušky. Připomínáme, že ve všech vnitřních prostorách fakulty, stejně jako uvnitř všech budov v České republice, platí od čtvrtka 10. 9. povinnost nosit roušky.
  • Infolinka ke koronaviru. Pokud se budete potřebovat poradit o svých obtížích v souvislosti s nemocí covid-19, můžete využít fakultní informační linku. V provozu je ve všední dny od 8 do 20 hodin, na dotazy odpovídají lékaři z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a číslo linky najdete po přihlášení zde.
  • Ohlašování pozitivního testu na covid-19. Studenti pozitivně testovaní na covid-19 oznamují tuto skutečnost neprodleně e-mailem nebo telefonicky na studijním oddělení.
  • Průběžně aktualizovaný přehled nejdůležitějších opatření a změn týkajících se studia najdete i na webu Univerzity Karlovy; naleznete zde mj. informace týkající se kolejí a menz.
  • Nevíte si rady? V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte garanty jednotlivých předmětů nebo studijní oddělní.

Základní informace k praktické a klinické výuce (k 5. 10. 2020)

Čestné prohlášení. Studijní oddělení rozešle do konce týdne e-mailem všem studentům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení si student vytiskne, podepíše a před příchodem na první klinickou/praktickou výuku v akademickém roce vhodí do červené schránky na studijním oddělení. V případě, že dojde v průběhu akademického roku ke změně podmínek čestného prohlášení, musí student tuto skutečnost nahlásit a prohlášení následně znovu podepsat.

Čestné prohlášení (formulář v pdf)

Měření teploty. Studentům bude při příchodu na praktickou a klinickou výuku měřena teplota. Teplota 37,3 a více se bere za rizikovou a nebude tak umožněn přístup studentovi na výuku.

„Karantenní“ místnost. Pro studenty, u nichž se během dne vyskytnou příznaky virového infekčního onemocnění, bude vyčleněna „karanténní“ místnost, kde student vyčká do doby, než mu budou provedeny testy na covid-19. Na Plzeňské je k těmto účelům vyčleněna místnost č. 25, budova E (klíče na vrátnici) a na FN Motol je vyhrazena učebna S2-3 (klíče na vrátnici).

Test na covid-19. Na základě domluvy s vedením FN Motol je možné studentům vykazujícím známky virového infekčního onemocnění provést testy. Žádanku mohou studenti obdržet u MUDr. Kulhánkové, poté co se prokáží průkazem studenta a pojištěnce nebo přímo u odběru (informace od MUDr. Martina Holcáta, MBA, na krizovém štábu dne 30. 9. 2020). Testování se provádí ve FN Motol, blok 24. V případě komplikací kontaktujte přímo MUDr. Holcáta.

Karanténa. Studenti, kteří jsou v karanténě a jsou po dobu posledních 3 dnů bez obtíží, mohou bez opětovného testování karanténu ukončit (příklad: 10denní karanténa, od 7. dne karantény nemám příznaky následující 3 dny = mohu se vrátit 10. den do školy/práce).

Poskytnutí ochranných pomůcek. Studentům budou po dobu nouzového stavu na praktické a klinické výuce poskytnuty chirurgické roušky, které obdrží od daného pracoviště.


Dokument Aktuální informace vyplývající z usnesení vlády a nařízení krajských hygienických stanic k omezování provozu vysokých škol účinných od 5. října 2020 si můžete přečíst zde.

Vydáno: 6. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 6. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková