Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny Adamových 2019

21. listopadu 2019 předal děkan prof. Vladimír Komárek každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama Ing. Davidu Staňkovi a Cenu Vlasty Adamové Mgr. Kateřině Rejlové, Ph.D. Podívejte se na fotografie z předávání a přečtěte krátké rozhovory s oceněnými.

David Staněk: Baví mě hledání jehly v kupce sena

Kateřina Rejlová: Doktorát? Na začátku úplně nevíte, do čeho jdete

Cenu Ervína Adama uděluje fakulta za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie) a Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie, a to studentům nebo zaměstnancům do 35 let za články publikované v minulém kalendářním roce.

Vytvořeno: 26. 11. 2019 / Upraveno: 10. 5. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.