Cena Jaroslava Jirsy pro prof. Jana Švihovce

Farmakologie prof. Švihovce (Ústav farmakologie 2. LF UK) bodovala v oboru lékařsko-farmaceutickém.


Během zasedání Vědecké rady UK obdrželo dne 28. listopadu z rukou rektora Tomáše Zimy významné ocenění celkem deset profesorů. Sedm z nich si odneslo pamětní medaili a tři cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2018 ve třech vědních oblastech.

Švihovec, Jan a kol.: Farmakologie,
Grada: Praha 2018, 1008 s.

Jedním z oceněných byl i prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., z Ústavu farmakologie 2. LF UK. Jeho kniha Farmakologie byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších a bodovala v oboru lékařsko-farmaceutickém. Profesor Švihovec ji připravil s kolektivem autorů a tato učebnice zahrnuje obecné i speciální oblasti farmakologie a je určena k výuce postgraduálních studentů. „Přiznám se, že toto ocenění poněkud zmírnilo naše obavy, zda jsme naši monografii sestavili dobře. Co se týká části speciální oblasti farmakologie, rozhodli jsme se, že na prvním místě bude mechanismus účinku – proč se konkrétní lék podává a teprve poté jeho skupinové zařazení. Moc vám děkujeme za uznání i za to, že nám zlepšujete naše sebevědomí,“ řekl Jan Švihovec.

Podrobnosti na webu Univerzity Karlovy.

Fotografie na této stránce: Luboš Wišniewski (UniMedia)
Vydáno: 3. 12. 2019 / Upraveno: 1. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.