Zápisky ze senátu (2. října 2019)

Ve středu 2. října zasedal akademický senát. Píše dr. Adam Láznička, kreslí dr. Adam Kalina.


Ve středu 2. října se senát sešel poprvé v tomto akademickém roce. Zasedání bylo mimořádné, svolané na přání pana děkana. Hlavními body programu bylo hlasování o nových členech vědecké rady, o změně podmínek přijímacího řízení a o změně pravidel pro doktorské studium.

Nejprve předseda krátce vzpomněl prof. Kouteckého, který nás letos v létě opustil, a drželi jsme minutu ticha jako projev úcty emeritnímu děkanovi.

Následovala gratulace dvěma senátorům, dr. Veselému a dr. Lázničkovi, kteří úspěšně absolvovali magisterské studium, byli přijati do doktorského a setrvávají tak v senátu, a také doc. Zunovi k získání profesorského titulu. Výše zmínění obdrželi na konci zasedání od předsedy dr. Trojánka dva dorty! Zároveň pochválil všechny organizátory letošních prváckých Dobronic za skvěle odvedenou práci.

Navázal děkan s novinkami z vedení. Pozval všechny přítomné na koncert, který proběhl večer po zasedání, a zmínil se o Noci vědců a otevření nové budovy teoretických ústavů, kterou se podařilo postavit díky nemalé snaze prof. Koláře. S Žížalou a další výstavbou na Plzeňské také souvisí, že máme už jen posledních pár měsíců, abychom si užili dr. Vojáka, než bude uzavřen…

Další zpráva se věnovala specializačnímu vzdělávání lékařů. Skupina zastoupená panem děkanem, prof. Havlasem, Mladými lékaři a jinými připravila dokument o specializačním vzdělávání lékařů, o podobě zkoušky ze základního kmene apod. a tento dokument byl odeslán ministru Vojtěchovi.

Velmi pozitivně kvitována byla zpráva, že obědy pro studenty v jídelně FN Motol se nakonec nebudou zdražovat. V rámci kompromisu si však studenti budou muset nabíjet své karty ráno nebo večer, mimo dobu výdeje obědů. Bližší informace budou brzy studentům oznámeny. V souvislosti se stravováním se zdařila ještě jedna věc – pro studenty je nově k dispozici kuchyňka s mikrovlnou troubou před posluchárnami v Motole. Klíče od ní jsou k dispozici na vrátnici, děkanátu a v kanceláři Ph.D. oddělení u poslucháren SP.

Akademický senát schválil dva nové členy vědecké rady: prof. Přemysla Jirušku, přednostu Ústavu fyziologie, a doc. Ivo Rudolfa z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Následovalo schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2020/2021, které předložil prof. Kodet. První změnou byl posun přijímaček na dřívější termín (8.–12. 6. 2020) s ohledem na ostatní fakulty. Dále se zvýšil důraz na test všeobecných předpokladů, který bude nově obsahovat o pět otázek více, celkem tedy 30, a bodový zisk z testu se zvyšuje ze 75 na 90 bodů. Důvodem je především možnost porovnat uchazeče s ohledem na jejich schopnost logické úvahy v porovnání s naučenými znalostmi biologie, chemie a fyziky. Návrh byl senátem jednohlasně schválen.

Posledním široce diskutovaným bodem bylo opatření děkana, jež upravuje průběh studia v doktorských programech a které předložila doc. Průhová. Nově se například studenti budou muset aktivně účastnit Vědecké konference, afiliovat alespoň jednu práci 2. lékařské fakultě a jiné. Senát návrh schválil.

Komise se od posledního zasedání nesešly ani neproběhlo zasedání univerzitního akademického senátu.

Příští zasedání senátu je plánováno na 20. listopadu, je veřejné, všichni jste srdečně zváni.

Hezký začátek nového akademického roku přeje

Adam Láznička
člen akademického senátu

 

Vydáno: 7. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.