Nature Medicine: SARS-CoV-2 není laboratorní konstrukt

Štítky: 

Populárních i vědeckých článků o současné pandemii je všude přehršel a jejich kvalita je velmi různorodá. Některé články publikované jako preprinty obsahují často velmi závažné metodologické či interpretační chyby a vedou mimo jiné k vlnám neoprávněného nadšení pro nové léčebné postupy.

Rozhodli jsme se vybírat a komentovat jen ty články, které považujeme za vědecky kredibilní a současně významné. Zahajujeme článkem The proximal origin of SARS-CoV-2 z časopisu Nature Medicine, ve kterém skupina významných virologů z Evropy, Austrálie a Spojených států podrobila podrobné genetické analýze samotný virus SARS-CoV-2. Diskutují jeho možný vznik, vlastnosti jeho domény pro vazbu na receptory („receptor-binding domain“), zvířecí hostitele i přenos na člověka. Současně nezvratně vylučují arteficiální původ viru. Považujeme to za důležité zejména proto, že i v Čechách se hojně medializovaly nezodpovědné spekulace pseudoodborníků o umělém původu viru a jeho úniku z laboratoří.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum

Vydáno: 23. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková