Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 u dětí: záznam webináře

Štítky

V pediatrii se objevilo nové závažné onemocnění – syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 u dětí (PIMS-TS). Projeví se několik týdnů po expozici koronaviru SARS-CoV-2. Podstatou nemoci je opožděná aberantní imunitní odpověď u disponovaných dětí, která vede k rozvoji vaskulitidy a postihne především myokard, ale může se rozvinout do multiorgánového selhání. V České republice byl větší výskyt PIMS-TS zaznamenán od poloviny listopadu, v návaznosti na vrchol druhé vlny epidemie. Další nové případy zaznamenáváme na prahu roku 2021, které již souvisejí s tzv. „třetí vlnou“ covid-19.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádala 18. 12. 2020 webinář o diagnostice a terapii syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 (PIMS-TS). Odborníci z 2. LF UK a FN Motol a lékaři z FN Hradec Králové sdíleli poznatky o etiopatogenezi, diagnostice a terapii tohoto závažného onemocnění.

Program webináře

Etiopatogeneze, diagnostika a léčba syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 (PIMS-TS)

  • Lebl J. Poznáváme PIMS-TS – nové závažné pediatrické onemocnění
  • Šedivá A. Imunologie covid-19 a specifická imunitní reakce u PIMS-TS
  • Hrušák O. Buněčná imunitní odpověď u PIMS-TS
  • Fencl F, Šibíková M, David J. Diagnostika a terapie PIMS-TS
  • Šibíková M, David J, Fencl F. Zkušenosti s PIMS-TS ve FN Motol
  • Bánszka K., Pospíšilová I. Zkušenosti s pacienty s PIMS-TS ve FN Hradec Králové
  • David J, Šibíková M, Fencl F. Diferenciální diagnostika PIMS-TS
  • Stará V, Šedivý V. Kardiologické nálezy u PIMS-TS
  • Fencl F, Šibíková M, David J. Národní survey dětí s PIMS-TS v České republice pod záštitou výboru České pediatrické společnosti

Záznam webináře můžete zhlédnout i zde.

Vytvořeno: 7. 1. 2021 / Upraveno: 4. 5. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková