Chovejme se zodpovědně a ohleduplně

Děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., hovoří o aktuální situaci na 2. lékařské fakultě na konci léta 2020, o tom, jaký bude „hybridní“ podzim, a krátce se ohlíží i za událostmi letošního jara. Natočeno 27. srpna 2020.

00:00:00 Minulý týden byla na tělovýchovném kurzu 2. LF UK ve výcvikovém středisku UK v Dobronicích u Bechyně potvrzena nákaza covid-19 u jednoho ze studentů. Co se dělo dál a jaká je nyní situace?

00:02:49 Uskuteční se prvácké Dobronice, tedy úvodní soustředění pro nově nastupující studenty, původně plánované na týden od 31. srpna?

00:04:39 Jak to bude s dalšími akcemi, které fakulta chystá na letošní podzim? Začátkem října by měla proběhnout Vědecká konference, následně Noc fakulty a hned poté fakultní koncert. Plánujete v tuto chvíli nějaká omezení?

00:06:23 Dotknou se opatření související s koronavirem imatrikulací?

00:07:22 Jakým způsobem bude v zimním semestru probíhat na naší fakultě výuka? Na webu jsme nedávno zveřejnili vyjádření rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy k aktuální situaci. Objevil se v něm i termín „hybridní podzim“. Můžete ho vysvětlit?

00:10:40 Od koho a jak budou studenti získávat informace o organizaci výuky, pokud dojde k náhlé změně? Na koho se mají obracet v případě nejasností?

00:12:34 Počítá opět ministerstvo zdravotnictví se zapojením mediků do „první linie“, pokud by to bylo třeba?

00:14:14 Ohlédněme se ještě krátce za situací v letním semestru. Zvládla fakulta distanční výuku? Jak proběhly státnice? Ovlivnila situace nějak zásadně průběh promocí?

00:16:56 Jak s odstupem času hodnotíte organizaci a průběh letošních přijímaček?

00:19:29 Co je pro vás osobně na základě zkušeností z jara nejvíc poučné do budoucna, co se pandemie týče?

00:21:56 Fakulta řeší kromě covidu i další věci, např. zvýšení počtu studentů v důsledku neudělení akreditace Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zvládne naše „rodinná“ fakulta další nárůst počtu mediků?

00:24:48 V létě došlo ke stavebním úpravám uvnitř „Žížaly“, kde vznikly učebny pro výuku komunikace. Co bude náplní nového předmětu?

00:27:59 V jaké fázi je v tuto chvíli projekt multifunkční budovy v areálu FN Motol?

00:29:48 Co byste chtěl vzkázat závěrem fakultní veřejnosti pro nadcházející období? Bude podzim těžší, nebo snazší než letní semestr letos na jaře?

Vydáno: 28. 8. 2020 / Poslední aktualizace: 28. 8. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková