Články

Založíš genetické oddělení. Přečti si o tom něco!

2. 7. 2022

Motolská lékařská fakulta a nemocnice si na slavnostním semináři 23. června připomněly dvě související jubilea. Vloni uplynulo šedesát let od založení Ústavu biologie a lékařské genetiky, tehdy genetického oddělení Ústavu výzkumu vývoje dítěte Fakulty dětského lékařství, a devadesáti let se letos dožívá jeho zakladatel doc. Milan Macek sr. Povídali jsme si s doc. Mackem o počátcích fakulty, oboru lékařské genetiky i problémech současného světa.

Opatření děkana č. 17/2022

29. 6. 2022

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 

Opatření děkana č. 16/2022

29. 6. 2022

k provedení Rámcových principů kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení