Články

Opatření děkana č. 14/2022

27. 6. 2022

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 27. 6. 2022
Účinnost: od 27. 6. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Motolský občasník: Život–smrt–život

22. 6. 2022

Vyšlo sedmé číslo literární revue studentů a pedagogů 2. lékařské fakulty. Nabízíme ke stažení a jako přílohu přidáváme audiozáznamy přednášek o psychosomatice (dr. Ludmila Chválová Trapková dr. Vladislav Chvála) a smrti (Veronika Hudcová).

Soutěžím hlavně sama se sebou, říká držitelka ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě dr. Zuzana Střížová

21. 6. 2022

V úterý 21. června 2022 převzala výzkumnice z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol prestižní ocenění v rámci grantu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě za svůj projekt zkoumající využití imunitních buněk z nádorů k jejich léčbě. U této příležitosti poskytla pro 2. lékařskou fakultu rozhovor o postavení žen ve vědě i vnímání imunologie veřejností.

Už jste podali ruku robotovi?

21. 6. 2022

Medici z 2. lékařské fakulty měli jako první v Česku unikátní příležitost seznámit se s ovládáním robota Da Vinci už během studia. O jejich výcviku, olympiádě a probíhajícím výzkumu hovoří dr. Vojtěch Novák z Urologické kliniky.