Pozvánka

na zasedání AS 2. LF UK, které se bude konat
ve středu 12. června 2019 od 14.30
v knihovně Interní kliniky, uzel D, 4. patro
 

Program

  1. Zahájení a uvítání hostů
  2. Volba skrutátorů a schválení programu
  3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 5. 2019
  4. Zprávy vedení fakulty
  5. Schválení Výroční zprávy o činnosti 2. LF UK za rok 2018
  6. Zprávy z komisí
  7. Zprávy ze senátu UK
  8. Různé

 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda AS 2. LF UK


 

Vydáno: 6. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 7. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká