Předsednictvo a členové akademického senátu 2. LF UK

Funkční období: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Předsednictvo akademického senátu 2. LF UK

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., předseda AS 2. LF UK
MUDr. Viktor Veselý, místopředseda AS 2. LF UK
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., člen předsednictva AS 2. LF UK (pedagogická komora)
Bc. Martin Jirásek, člen předsednictva AS 2. LF UK (studentská komora)

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
@email
 

 
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika
@email
 

 
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie
@email
 

 
prof. MUDr. David Kachlík
Ústav anatomie
@email
 

 
prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika
@email
 

 
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod
@email
 

 
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Interní klinika
@email
 

 
prof. MUDr. Richard Škába
Klinika dětské chirurgie
@email
 

 
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí
@email
 

 
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
Urologická klinika
@email
 

 
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny
@email
 

 
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie
@email
 

 
 

Studentská komora

Klaudie Angerová
Všeobecné lékařství (3. roč.)
@email
 

 
MUDr. Jan Balko
doktorské studium
@email
 

 
Marie Bartoníčková
Všeobecné lékařství (5. roč.)
@email
 

 
Ondřej Ferra
Všeobecné lékařství (3. roč.)
@email
 

 
MUDr. Eva Fürstová
doktorské studium
@email
 

 
Tomáš Jelínek
Všeobecné lékařství (5. roč.)
@email
 

 
Martin Jirásek
Fyzioterapie NMgr. (1. roč.)
@email
 

 
Martin Khoder
Všeobecné lékařství (2. roč.)
@email
 

 
MUDr. Adam Láznička
doktorské studium
@email
 

 
Cristina Alena Lehto
Všeobecné lékařství – AJ (3. roč.)
@email
 

 
Barbora Prýmková
Všeobecné lékařství (4. roč.)
@email
 

 
MUDr. Viktor Veselý
doktorské studium
@email
 

 
Vytvořeno: 5. 5. 2014 / Upraveno: 29. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová