Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí v roce 2021

 

20. ledna 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

17. února 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

17. března 2021

od 14.30

Malá pravá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

21. dubna 2021

od 14.30

Malá pravá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

19. května 2021

od 14.30

Malá pravá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

16. června 2021

od 14.30

Malá pravá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

8. září 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

 20. října 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

Změna: Brdlíkova posluchárna, Pediatrická klinika, 1. patro, uzel D

24. listopadu 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

15. prosince 2021

od 14.30

Malá levá posluchárna, budova ředitelství FNM, -1. patro

Vytvořeno: 5. 5. 2014 / Upraveno: 20. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová