Zazařte na radiologii!

Portfolio studijních programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se rozrůstá. K Všeobecnému lékařství, bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu fyzioterapie a k Všeobecnému a Pediatrickému ošetřovatelství přibude od akademického roku 2023/2024 bakalářský obor Radiologická asistence. Uchazeči mohou své přihlášky podávat elektronicky do 31. 3. 2023.

Radiologičtí asistenti patří v současnosti k nejžádanějším specialistům na pracovním trhu a absolventi se uplatní hned v několika podoborech radiologie. (Podrobnosti v charakteristice programu.)


Financováno z projektu Národní plán obnovy. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022 (část A3.2).