Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Dílčí volební komise vyhodnotila výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy, které probíhaly od 28. do 30. listopadu 2022. Celková volební účast byla 9,06 %. V pedagogické komoře odevzdalo hlas 137 z 552 oprávněných voličů, tj. 24,82 %, ve studentské 103 z 2095 oprávněných voličů, tj. 4,91 %. 

Za pedagogickou komoru byli zvoleni:

jméno počet hlasů
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 72
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 55

Za studentskou komoru byli zvoleni:

jméno počet hlasů
Uvíra Matyáš 60
Petlíková Leona 52

Náhradníky za pedagogickou komoru jsou dle počtu hlasů:

jméno počet hlasů
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. 49
Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 35
MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. 19

Náhradníky za studentskou komoru jsou dle počtu hlasů:

jméno počet hlasů
MUDr. Stejskal Tomáš 51
MUDr. Štorm Josef 19

 

MUDr. Adam Láznička
předseda dílčí volební komise 2. LF UK

Vytvořeno: 2. 12. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.