Volby kandidáta na funkci děkana 2. LF UK: návrhový lístek

Od 13. září 2021 do 15. října 2021 do 12 hod je možné podávat návrhové lístky pro volbu kandidáta na pozici děkana 2. LF UK pro funkční období 2022–2026.

Návrhový lístek (ke stažení zde) musí obsahovat identifikaci navrhovatele a navrhovaného a jeho souhlas (tj. podpis navrhovaného). Navrhovatel musí být členem akademické obce 2. LF UK. Návrhový lístek (společně s dalšími potřebnými materiály, tj. životopisem navrhovaného a stručnými tezemi jeho volebního programu) lze předat buď osobně sekretářce senátu (Ing. Mgr. Vargová, sekretariát děkana), nebo jej oskenovaný odeslat na @email a v kopii na @email

Bližší informace ohledně podávání návrhů a voleb naleznete v tomto článku, případně se můžete obrátit na členy volebního výboru:

  • as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. @email
  • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. @email
  • MUDr. Adam Láznička  @email

Poznámka: návrhový lístek je zveřejněn dříve z důvodu plánované odstávky redakčního systému webu 2. LF UK. Návrhy je možné podávat až od pondělí 13. září 2021.

 

Za volební výbor
MUDr. Adam Láznička

Vydáno: 10. 9. 2021 / Upraveno: 19. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková