V registru dárců 2. LF UK je už 600 smluv

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získal již 600 dárcovských smluv. Po čtyřech letech fungování dárcovského programu se jedná o vynikající výsledek. Darovaná těla představují neocenitelný zdroj poznatků pro studenty medicíny a vědce z nejrůznějších lékařských oborů. Znalosti získané během studia těl pak využijí ve prospěch budoucích generací pacientů.


Cesta k onomu kulatému číslu rozhodně nebyla pro personál ústavu snadná. „Začínat od nuly je velká výzva. Poděkování a naše úcta patří všem dárcům, kteří se rozhodli věnovat své tělo po smrti pro vědecké a lékařské účely našemu Ústavu anatomie. Velký podíl na tomto výsledku mají i kolegové, kteří se o dárcovský program starají a komunikují s dárci. Podařilo se jim vytvořit téměř rodinné prostředí, kdy jsou nápomocni radou a ochotou k celkové spokojenosti našich dobrovolných dárců,“ říká přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Podle něj je individuální přístup k dárcům klíčový stejně jako maximální úcta k darovanému tělu.

V listopadu loňského roku 2. lékařská fakulta slavnostně otevřela pietní místo ve svém areálu v Plzeňské ulici. Byla zde zasazena lípa srdčitá jako symbol spojující svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. Památná lípa tak bude fungovat i jako místo, kde se v budoucnu budou konat mše za zesnulé dárce, jichž se budou moci zúčastnit také pozůstalí.

Důvody, proč se někteří lidé rozhodnou darovat své tělo, jsou různorodé. Od čistého altruismu, tedy být prospěšný i po smrti, přes zkušenost s těžkou nemocí a tedy přáním, aby lékaři a vědci nalezli účinné léky proti dosud nevyléčitelným chorobám, až po důvody ekonomické. Ústav anatomie totiž hradí veškeré náklady spojené s pohřbem. „Zaznamenali jsme dokonce rozhodnutí dárců, kteří mají obavy ze samoty a opuštěnosti. Chtějí mít jistotu, že se někdo postará o jejich tělo,“ doplňuje prof. Kachlík.

Aktuálně je v registru dobrovolných dárců Ústavu anatomie 2. LF UK 60 procent žen a 40 procent mužů. Tento poměr je shodný i u již zemřelých dárců. Nejpočetnější skupinou jsou dárci ve věku nad 60 let. Přesto se mezi dárci najdou výrazně mladší ročníky – např. lidé narození v roce 2004, čerstvě osmnáctiletí. V registru jsou ve většině případů jednotlivci, i když v něm lze najít manželské páry nebo dokonce celé rodiny. Ze zajímavostí lze zmínit, že nejčastějším ženským jménem je Marie (18×), následována Janou (17×) a Evou (14×). U mužů je to pak Jan, Jaroslav a Jiří – zde stejně všichni 17×. Velkou část dárců tvoří obyvatelé Prahy a středních Čech, celkem 33 procent.

Více informací o dárcovském programu naleznete na stránkách Ústavu anatomie 2. LF UK.

Vytvořeno: 14. 7. 2022 / Upraveno: 19. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová