V pátém ročníku reprezentanty fakulty na prestižním kongresu imunologie v Praze

Spolupráce studentů pátého ročníku na řadě výzkumných a výzkumně-klinických projektů v oboru imunologie byla oceněna možností zúčastnit se mezinárodního kongresu, který v Praze pořádala Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI). Na základě přihlášení projektu do Allergy College 2022, za níž stojí právě EAACI, mohla skupina našich mediků a jejich mentorů reprezentovat Českou republiku na této mezinárodní vědecké události. Za fakultu se zúčastnili student pátého ročníku Ondřej Vladyka, jeho mentor dr. Adam Klocperk a dr. Tomáš Milota se studentkami pátého ročníku Terezou Sychrovskou a Petrou Liškovou.

EAACI
Účastníci kongresu EAACI 2022 z řad mediků. Zprava: pátá Tereza, šestý Ondřej a sedmá Petra.

Allergy College podporuje pregraduální studenty, umožňuje jim zúčastnit se kongresu bez platby registrace a zahraničním studentům poskytuje cestovní grant. V jejím rámci byly na kongresu před mezinárodním publikem dalších studentů a zkušených mentorů prezentovány zajímavé kazuistiky nebo – v případě českých mediků – výsledky vlastních výzkumů.

Ondřeje Vladyku vybrala pořádající komise, aby se jako jeden z deseti studentů ze všech členských zemí zúčastnil kongresu naživo a absolvoval speciální sekci pro studenty spolu se všemi dalšími částmi kongresu. EAACI sdružuje na 12 tisíc členů ze 124 států.

„Za sebe mám velkou radost, že mohu s Ondrou spolupracovat a že se společně věnujeme velmi zajímavým tématům. Ta se týkají zejména vrozených poruch imunity, v tomto konkrétním případě vývoje a diferenciace T-lymfocytů u pacientů s vrozenou poruchou funkce thymu na podkladě syndromu DiGeorge,“ říká dr. Klocperk. A co na to říká jeho svěřenec Ondřej? „Mám velké štěstí, že jsem během studia narazil zrovna na Adama, je skvělý učitel a nikdy mě nezapomene s sebou vzít na akci, kde se můžu něco naučit. Kongress EAACI byl zatím takovou největší událostí. Byla to skvělá příležitost dozvědět se nejnovější informace a zjistit, jak se obor vyvíjí, včetně moderních témat, jako je alergoonkologie. Jsem moc rád, že jsme si díky juniorské části EAACI mohli vyzkoušet prezentaci naší práce v tak přátelském prostředí,“ říká medik.

Podobně si spolupráci s medičkami chválí i dr. Milota: „S Terezou i Petrou spolupracuji již rok. Obě se významně podílejí na řadě klinických a vědeckých výzkumných projektů na Ústavu imunologie. Prvním naším společným projektem byla spolupráce v rámci mezinárodního registru pacientů s vrozenými poruchami imunity Evropské společnosti pro imunodeficity – ESID.“ Tereza se také zapojila do projektu, který sleduje postvakcinační odpověď u pacientů se závažnými poruchami tvorby protilátek. Petra pokračovala na dalším projektu v rámci své zahraniční stáže erasmus v Itálii.

Tereza na mezinárodním výročním kongresu Evropské akademie pro alergologii a klinickou imunologii (EAACI) shrnula výsledky své práce v přednášce COVID-19 Severity and Clinical Outcomes of anti-SARS-CoV-2 Vaccination a Petra v přednášce Brain Involvement in Capillary Leak Syndrome and Acquired C1-inhibitor Deficiency. Obě byly za úspěšnou prezentaci oceněny grantem umožňujícím účast na kongresu. Naplno využily možnost předložit nejen vlastní úspěšnou a náročnou práci, ale i reprezentovat 2. lékařskou fakultu a Univerzitu Karlovu. „Jako jejich mentor se těším na další společné projekty a úspěchy,“ doplňuje dr. Milota.

A co si z účasti na takto velkém kongresu odnesly obě studentky? „Spolupráce s Ústavem imunologie mi velmi rozšířila obzory. Považuji za velké štěstí spolupracovat s doktorem Milotou, který je vždy neuvěřitelně vstřícný a ochotný. Projekty, které se řeší na Ústavu imunologie, jsou velmi zajímavé. Na projektu, jenž mi umožnil zúčastnit se EAACI kongresu, jsem ocenila zejména přínos do klinické praxe. Samotný kongres byl krásnou prezentací šíře současného výzkumu na poli imunologie,“ komentuje pregraduální spolupráci na fakultě Tereza Sychrovská.

Na její slova navazuje Petra Lišková, která na konferenci prezentovala případ pacienta z Itálie, kde tou dobou byla na erasmu. „Účast na kongresu EAACI pro mě byla zatím největší událostí tohoto typu. Bylo velmi inspirativní vidět, jakým zajímavým a složitým tématům se věnují moji vrstevníci, kteří také dostali příležitost představit svou práci v rámci Allergy College 2022. Moc mě těší, že jsem se na kongres dostala i díky spolupráci s doktorem Milotou, který mě trvale povzbuzuje v dalším vzdělávání a je mi trpělivým mentorem,“ uzavírá Petra.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna!

Vytvořeno: 29. 7. 2022 / Upraveno: 8. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová