Těšíme se na studenty z Izraele

O konferenci s prezentací evropských lékařských fakult, která se uskutečnila v lednu 2022 v Tel Avivu, píše Mgr. Petra Fabingerová.


Jedním z našich dlouhodobých cílů je vyhledávat a přijímat co nejlepší uchazeče. Proto se prof. David Kachlík, Mgr. Petra Fabingerová a Stanislava Palowská vydali do Tel Avivu, aby se zúčastnili konference pořádané místní agenturou Medical Doctor Academy a aby osobně oslovili izraelské zájemce o studium medicíny. Na konferenci kromě reprezentantů lékařských fakult vystoupili také zástupci Knesetu a největší izraelské pojišťovny Klalit. Po společné části vyplněné představením jednotlivých lékařských fakult měli středoškolští studenti i jejich rodiče možnost promluvit si s námi individuálně a dozvědět se více o výhodách studia na naší fakultě a o všem, co je v této souvislosti zajímalo.

V návaznosti na tuto akci proběhl rovněž první termín přijímacích zkoušek do anglického programu Všeobecného lékařství a musíme říci, že znalosti izraelských středoškoláků jsou na velmi vysoké úrovni. Budeme velice potěšeni, pokud co nejvíce přijatých ke studiu opravdu na naši fakultu nastoupí. A rádi se do Izraele vrátíme pro další. Doufáme, že je to počátek úspěšné spolupráce.

Vytvořeno: 24. 1. 2022 / Upraveno: 16. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.