První česká olympiáda v robotické chirurgii nastínila zručnost budoucích lékařů. Překvapivé výsledky z 2. lékařské fakulty UK ukazují vliv počítačových her na obratnost chirurgů

Vytvořeno: 28. 6. 2022 / Upraveno: 21. 9. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.