Prof. Tomáš Kalina obdržel Cenu Františka Běhounka

Prof. Tomáš Kalina při předávání Ceny Františka Běhounka 2023. Foto: MŠMT

Cenu Františka Běhounka 2023 získal prof. Tomáš Kalina. Uděluje ji ministr školství, mládeže a tělovýchovy výzkumnému pracovníkovi nebo výzkumné pracovnici, kteří svou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropě.


Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. je expertem v cytometrii a akademickým pracovníkem na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, kde vede výzkumné projekty aplikovaného výzkumu zaměřené na zlepšení diagnostiky a monitorace úspěšnosti léčby krevních malignit a imunodeficience a také na vyhledávání nových cílů pro cílené léčiva. Je autorem více než 100 vědeckých publikací a témeř 50 vyzvaných přednášek na mezinárodních kongresech a pořadatelem edukačních seminářů v Evropském prostoru.

Cenu udělovaná ministerstvem školství nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele Františka Běhounka, který studoval v Paříži pod přímým vedením paní Marie Curie-Sklodowské. Profesor Běhounek byl dobrodružný člověk, v roce 1926 se zúčastnil výpravy Roalda Amundsena k severnímu pólu, v roce 1928 přeletěl jako první Čech na vzducholodi Italia nad severním pólem. Byl také členem množství odborných organizací a mezinárodních vědeckých sdružení a expertem UNESCO pro výzkum atomového záření. Tato Cena je udělována od roku 2012.

Vytvořeno: 23. 11. 2023 / Upraveno: 23. 11. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová