Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Štítky

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

  • věda a výzkum na fakultě v oblasti experimentální i klinické
  • pořádání vědeckých konferencí fakulty
  • koordinace doktorského studia na fakultě
  • webová prezentace fakulty, vedení týmu redaktorů webu fakulty a zviditelnění fakulty v médiích

 

 

@email

 

Rozhovor po prvním roce (březen 2015)

Jak jste byl dosud úspěšný v plnění hlavních cílů a úkolů, které jste si stanovil na začátku funkčního období?

Za zásadní výsledek považuji spuštění nových webových stránek fakulty! Každý, kdo aspoň tuší, o jak složitý úkol se jedná, musí uznat, že výsledek je dobrý a byl dosažen v přijatelném čase. Nové technické řešení (založené na open source platformě, a tedy nezávislé na konkrétním vývojáři) umožňuje užitečné novinky: například cílený obsah po přihlášení uživatele nebo snazší administraci. Zbývá ještě společně zapracovat na obsahu (zda a jak budeme na web pravidelně přispívat, záleží jen na nás, členech akademické obce), a zejména na anglické verzi webu.

Podařilo se nám získat významné grantové peníze z programů OPPK a VaVpI na vybavení špičkových vědeckých skupin na fakultě, podali jsme žádost i do programu NPU. To jsou zajímavé zdroje financování mimo tradiční grantové programy GA ČR nebo IGA (nyní AZV). A je-li řeč o nové zdravotnické grantové agentuře AZV, vypadá to, že i v jejím prémiovém kole fakulta uspěla… ale počkejme si na oficiální výsledky.

Co vám při tom udělalo radost, co vás zklamalo a co zajímavého vás potkalo?

Radost mi dělá spolupráce se starými i novými členy kolegia děkana, administrativním vedením fakulty a oběma webovými redaktory, Terezou Kůstkovou a Petrem Andreasem.

Co se zklamání týká, pohybuji se v českém akademickém prostředí už dlouho na to, abych byl něčím opravdu zklamaný… Zaskočilo mne, že když nové vedení UK znovu otevřelo diskusi o programu PRVOUK, nikdo ze zákulisních kritiků z ostatních fakult veřejně nepodpořil stanovisko 2. LF, navrhující zrušení programu nebo jeho významné reorganizování. A že kritiků bylo…!

Zajímavý mi přijde pokus o hodnocení excelence ve vědě v tzv. II. Pilíři Metodiky… více v samostatném článku.

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Organizuji letošní vědeckou konferenci (včetně tradičního kulturního, sportovního a společenského programu), v běhu je projekt přípravy nového webu fakulty. Rád bych se podílel s nově jmenovaným prorektorem pro vědu z Univerzity Karlovy na změně systému koordinace a financování vědy na UK.
 
Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Přivést na fakult více peněz na vědu z rozpočtu UK i jiných zdrojů a směřovat je k funkčním vědeckým týmům fakulty. Jsme malá fakulta, takřka všichni se osobně známe – neměl by tedy být problém sledovat a podporovat ty schopné a produktivní. Budu se v rámci UK snažit o co nejpoctivější (a pro fakultu nejvýhodnější) rozdělování financí na vědu s co nejmenší administrativní zátěží pro vědce.
 
Na co z minulého období budete chtít navázat a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Co se v minulém volebním období povedlo, posoudí spíš ostatní než já. Nově zvolený děkan zřejmě usoudil, že oblast vědy, výzkumu a postgraduálního studia funguje uspokojivě – jinak by mne nepověřil funkcí proděkana na další období. Myslím, že dobře a bez administrativní zátěže funguje program IPL (tedy program institucionální podpory laboratorního výzkumu na fakultě), který se nám podařilo bez větších problémů napojit na trochu kostrbatý systém PRVOUKů zavedených v minulém období univerzitou.
Rád bych udělal nějaký zásadnější pokrok v informačních technologiích v oblasti grantů a jejich administrace. Také bych chtěl zvýšit kvalitu doktorského studia a zesílit tlak na „mrtvé duše“ z řad studentů i na málo aktivní školitele.
Doufám, že nový web bude svěží a nápaditý, oba noví weboví redaktoři mají zajímavé plány a dostatek entusiasmu. Chceme zviditelnit fakultu a její vynikající vědecké, léčebné či pedagogické výsledky v médiích.
Rád bych pokračoval v tradici vědeckých konferencí jako vrcholu společenského roku fakulty.
 
Váš vzkaz na závěr:
Mluvme spolu. Jsme malá fakulta, známe se, potkáváme se. Nejlepší je říci si nápady, připomínky i kritiku do očí. Platí pro studenty i pedagogy.

Co má rád...

Víno, nebo pivo?
...musím si vybrat?! Tak tedy pivo po sportu, dobré víno kdykoli jindy.

Káva, nebo čaj?
Ranní káva, na čajový obřad není vždy dost času.

Salát, nebo steak?
Steak se salátem?

Auto, nebo motorka?
Nic se nevyrovná pocitu, když se řítím na skútru čtyřicítkou do kopce po Patočkově ulici.

Hory, nebo moře?
Moře, hodně teplé.

Pěšky, nebo na kole?
Jakkoli, jen ne pěšky.

Zima, nebo léto?
Léto, léto, léto... zima by mohla být jen v italských Dolomitech na lyžování.

Film, nebo kniha? Který/á?
Kniha, hodně tlustá; třeba od Neala Stephensona.

Curriculum vitae

Vzdělání a praxe

  • vedoucí Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha,
  • absolvoval studium medicíny na Fakultě dětského lékařství UK (dnes 2. LF), na stejné fakultě, resp. univerzitě, získal postupně titul Ph.D. a dále vědecko-pedagogické tituly docent a později profesor,
  • v rámci postgraduálního studia a post-doc pobytu pracoval v Rakousku a Spojeném království,
  • spoluzakladatel (spolu s Ondřejem Hrušákem a Janem Zunou) pracovní skupiny CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, která je unikátní vědeckou skupinou zaměřenou na výzkum dětských leukemií a imunitních poruch, vychoval řadu doktorandů, kteří jsou dnes úspěšnými vědci v oboru v Čechách i USA.
     

Vědecké zájmy
molekulárně genetické rizikové znaky dětských leukemií, vývoj leukemického klonu, sledování odpovědi na léčbu metodami molekulární genetiky, nádorová genomika
 
Vědecké výsledky
více než 90 publikací v zahraničních časopisech s impact factorem, více než 1700 citací, H-index: 21
 
Členství v odborných společnostech
člen dvou odborných komisí Americké hematologické společnosti
předseda Komise pro Biologii a diagnózu mezinárodní skupiny I-BFM (největší mezinárodní skupiny zaměřené na diagnostiku, výzkum a léčbu dětských leukemií)
člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou hematologii v ČR
člen vědecké rady 2. LF UK a LF UP Olomouc

Viz také

Prof. Trka (rozhovor z 16. 4. 2010)

Vytvořeno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková