Prof. Jan Švihovec získal Cenu Jana Evangelisty Purkyně

Info

Prof. J. Švihovec s plaketou a kyticí. Fotografie: Archiv autorky.

Cena Jana Evangelisty Purkyně se udílí tradičně jednou za rok osobnosti, která významně přispěla k rozvoji medicíny, 14. června 2023 to bylo již po pětašedesáté. Česká společnost pro experimentální a  klinickou farmakologii a toxikologii navrhla prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc., z Ústavu farmakologie. A předsednictvo ČLS JEP mezi mnoha nominovanými ocenilo právě jeho.

Prof. Švihovec se začal zajímat o farmakologii již v době svého studia na lékařské fakultě. Ve svém životě poznal farmakologii z mnoha stran, od farmakologie experimentální a klinické přes farmakoekonomii, pohled regulačních autorit až k významu IT technologií. V mnohých z těchto oblastí se aktivně angažoval, např. v polistopadovém vzniku cenových úhrad léčiv nebo databáze AISLP. Je členem řady českých a zahraničních odborných společností, včetně WHO. Mnozí znají pana profesora jako dlouholetého přednostu Ústavu farmakologie 2. LF UK. Je vynikajícím pedagogem a hlavním editorem celostátní učenice Farmakologie. Na slavnostním dopoledni vystoupil za 2. lékařskou fakultu dlouholetý kolega pana profesora doc. Jan Příborský s příspěvkem My farmakologové se neptáme jak, my se ptáme proč. Na akcelerující rozvoj farmakologie upozornil prof. Jan Bultas v přednášce o genové terapii. Cenu J. E. Purkyně převzal prof. Švihovec z rukou předsedy ČLS JEP prof. Štěpána Svačiny.     

Nejenže má prof. Švihovec ohromný přehled a nadhled oboru farmakologie k dalším oborům medicíny. Zásobuje také kolegy farmakology svou neutuchající energii a svými pevnými občanskými postoji a lidskými hodnotami je naším vzorem.

Srdečně blahopřejeme!

Za  Ústav farmakologie 2. LF UK a výbor České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii JEP

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
přednostka Ústavu farmakologie 2. LF UK

Vytvořeno: 26. 6. 2023 / Upraveno: 1. 8. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.