Ocenění pro dr. Markétu Rackovou

MUDr. Markéta Racková (na fotografii uprostřed) získala první cenu na mezinárodní postgraduální konferenci v Hradci Králové. Doktorandka z Kliniky dětské hematologie a onkologie – skupiny CLIP vystoupila s přednáškou A Diagnostic Conundrum: Identification of a Causal Mutation in a Patient with Severe Neonatal-onset Bowel Disease. 18th International Medical Postgraduate Conference se na Lékařské fakultě v Hradci Králové konala 25. a 26. listopadu 2021.

Fotografie: LF HK UK

Vytvořeno: 2. 12. 2021 / Upraveno: 3. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.