Novým děkanem 2. lékařské fakulty bude prof. Marek Babjuk

Akademický senát 2. lékařské fakulty zvolil na svém dnešním řádném zasedání v prvním kole volby děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Marka Babjuka. Hlasovalo všech 24 členů akademického senátu.

Akademickému senátu byli navrženi dva kandidáti na funkci děkana: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA. Prof. Babjuk získal v prvním kole 19 platných hlasů, prof. Lebl 5 hlasů.

Nového děkana do funkce jmenuje rektor Univerzity Karlovy, čtyřleté funkční období začíná 1. února 2022.

Prof. Marek Babjuk (1961) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působil jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě UK, v roce 2003 se habilitoval a v roce 2009 byl jmenován profesorem. Od téhož roku je přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Teze volebního programu prof. Babjuka si můžete přečíst zde na našem webu, další informace najdete na jeho webových stránkách.

Debata kandidátů se odehrála 10. listopadu ve Velké posluchárně (videozáznam).

Vytvořeno: 24. 11. 2021 / Upraveno: 6. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.