Na 2. lékařské budou mít zvířata kde bydlet

Štítky
Zvířetník stojí na jižním konci areálu teoretických ústavů 2. LF UK na Plzeňské.

Součástí areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské bude samostatný objekt zvěřince.

Sloužit bude jako obydlí pro pokusné myši, potkany a králíky. Využijí ho ústavy pracující se zvířaty, jako například ústavy fyziologie, patologické fyziologie nebo histologie, a ve spolupráci s teoretickými ústavy i klinická pracoviště. Pokusy se budou provádět v laboratořích akreditovaných pro práci se zvířaty v budovách B a C na Plzeňské.

Stavba zvěřince byla zahájena demolicí dílny a skladu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a ukončena byla v květnu 2022. Kolaudace proběhla 31. května 2022, kolaudační souhlas nabyl právní moci 8. června 2022.

Vzduchotechnika.

Objekt zvěřince je stavebně rozdělen na dvě části – část konvenční a část s úrovní biologické bezpečnosti (Biosafety level) BSL-2, která splňuje vyšší hygienický standard (čistá). Každá část je vybavena samostatnou vzduchotechnikou, která reguluje teplotu, vlhkost a požadovanou výměnu vzduchu.


Vytvořeno: 21. 6. 2022 / Upraveno: 26. 6. 2023 / Mgr. Juan Zamora