Kandidáti voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

  • Dílčí volební komise obdržela ve stanovené lhůtě 9 platných nominačních návrhů, 5 do pedagogické a 4 do studentské komory.
  • Volby do ASUK proběhnou elektronicky od 28. do 30. listopadu 2022.
  • Kandidáti mají možnost na fakultních webových stránkách zveřejnit svůj program. Své příspěvky posílejte na adresu @email. Příspěvky nebudou procházet redakční ani pravopisnou kontrolou.

 

Pedagogové Studenti
Čakrt Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. Petlíková Leona
Dytrych Petra, MUDr., Ph.D. Stejskal Tomáš, MUDr.
Hrdlička Michal, prof. MUDr., CSc. Štorm Josef, MUDr.
Škába Richard, prof. MUDr., CSc. Uvíra Matyáš
Trka Jan, prof. MUDr., Ph.D.  
Vytvořeno: 16. 11. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.