Inovativní přístup dr. Zuzany Střížové oceněn v další vědecké soutěži

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., z Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, se probojovala 13. září do finále soutěže Falling Walls Lab 2022 pro vědce a inovátory z nejrůznějších oblastí výzkumu. Úkolem každého finalisty bylo před mezinárodní komisí přednést v angličtině svůj inovativní přístup k problému, kterému aktuálně čelí lidská společnost či vybraná vědecká oblast. Při posuzování každého projektu pak porota hodnotila originalitu daného přístupu, schopnost přednášejícího daný přístup zrealizovat a v neposlední řadě relevanci konkrétního nápadu pro přínos lidské společnosti. Z celkového počtu čtrnácti finalistů se dr. Zuzana Střížová umístila se svým tématem „Breaking the Wall of Limited Immunotherapy Indications“ na druhém místě. 

Více k projektu na falling-walls.cz.

Zuzana Střížová

Vytvořeno: 14. 9. 2022 / Upraveno: 14. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová