Hodnocení distanční výuky na Univerzitě Karlově v zimním semestru 2020/2021

Poděkování prof. Vladimíra Komárka, děkana 2. LF UK, a prof. Petra Marusiče, proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 2. LF UK, a výsledky hodnocení.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rektorát Univerzity Karlovy již podruhé oslovil všechny studenty a vyučující s dotazníkem, který se snažil zachytit průběh, kvalitu a podmínky distanční výuky. První sběr odpovědí proběhl v letním semestru 2019/2020 a nyní jsou k dispozici výsledky i za zimní semestr 2020/2021. Hlavní zjištění jsou v přiloženém dokumentu.

Výsledky šetření za 2. LF UK byly ze strany univerzity hodnoceny jako velmi dobré, zejména při porovnání s jinými fakultami. Proto bychom rádi poděkovali všem vyučujícím i všem studentům za zvládnutí uplynulého složitého období s množstvím rychlých změn a za zabezpečení výuky na naší fakultě v co nejvyšší možné kvalitě.

Uvědomili jsme si, jak je výuka na fakultě různorodá z hlediska obsahu i forem, a děkujeme garantům jednotlivých předmětů, kteří byli schopni operativně a zodpovědně rozhodnout, jakou formou a v jakém rozsahu se má v předmětech, které garantují, učit. Velký dík patří skupině pro distanční výuku, která pomáhala se zajištěním nástrojů a návodů pro výuku na dálku, ale i ostatním pracovníkům děkanátu, a samozřejmě studentům, kteří se intenzivně podíleli na koordinaci výuky i na koordinaci pracovního nasazení studentů.

Ještě jednou vám všem děkujeme za vaše vynaložené velké úsilí v uplynulém období.

S přáním krásného léta

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 2. LF UK


Vytvořeno: 12. 7. 2021 / Upraveno: 5. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora