Info

Francouzský velvyslanec v České republice Stéphane Crouzat, Žofia Varényiová a nositel Nobelovy ceny Jules Hoffman. | Fotografie na této stránce: Francouzský institut v Praze / Ondřej Besperát

Dr. Žofia Varényiová z Pediatrické kliniky získala první místo v prestižní vědecké soutěži Cena Alberta Schweitzera

Dr. Žofia Varényiová z Pediatrické kliniky získala první místo v prestižní vědecké soutěži Cena Alberta Schweitzera

Cenu, v níž je 2. lékařská fakulta dlouhodobě velmi úspěšná, uděluje Francouzské velvyslanectví v Praze.


MUDr. Žofia Varényiová, M.Sc., je doktorandka na Pediatrické klinice 2. LF UK a FNM a pracuje na oddělení dětské pneumologie a v Centru pro diagnostiku a léčbu poruch řasinkového epitelu (primární ciliární dyskineze) FN Motol. Zabývá se funkční charakteristikou poruch ciliárního epitelu a výzkumem genotypově-fenotypové korelace u Primární ciliární dyskineze (PCD).

Slavnostní předávání se uskutečnilo 3. července 2024 v sále Francouzského institutu v Praze. Výherci převzali ocenění z rukou nositele Nobelovy ceny Julesa Hoffmana. Druhým oceněným byl dr. René Novysedlák, který rovněž absolvoval 2. lékařskou fakultu a nyní studuje doktorské studium na 1. lékařské.

S jakou prací se dr. Varényiová zúčastnila? „Uspěla jsem s projektem zaměřeným na hodnocení imunitní odpovědi v respiračním epitelu u pacientů s PCD. PCD je vzácné geneticky podmíněné onemocnění převážně postihující respirační trakt, kterého podstatou je dysfunkce motilních cílií. Důsledkem této dysfunkce je porucha mukociliární clearance vedoucí ke chronickému zánětu na sliznici a rekurentním infekcím dýchacích cest. Hlavní část projektu probíhala v rámci mé výzkumné stáže a spolupráce se Stanford University School of Medicine. Výsledky práce ukazují, že buňky respiračního epitelu u PCD pacientů mají zvýšenou zánětlivou aktivitu a intenzita zánětlivé odpovědi je různá v závislosti na genotypu. Dále se podařilo prokázat příznivý efekt Azitromycínu na redukci zánětu a stimulaci buněčné proliferace, a tedy udržování integrity epitelové bariéry v respiračním epitelu u PCD.“

Vyhranou sumu podle svých slov utratí pravděpodobně za cestování. A co ji čeká v nejbližší době? „Mým nejbližším cílem je teď obhajoba disertační práce v září tohoto roku. Dále pak absolvování stáže v Paříži a v dohledné době atestace z dětské pneumologie.“

Související

Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera

Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera v oboru lékařství, kterou každoročně uděluje francouzské velvyslanectví mladým talentovaným vědcům. Cena byla dr. Svatoňovi udělena za jeho přínos k využití sekvenování nové generace v diagnostice krevních onemocnění u dětí se zvláštním zřetelem k publikaci v prestižním časopisu Blood (IF 17,8), ve které popsal prvního pacienta s vrozenou megaloblastickou anémií z deficitu folátů v důsledku vrozené mutace genu buněčného folátového transporteru.

Ceny Alberta Schweitzera putují na 2. LF UK

26. 6. 2015

Klára Roženková z Pediatrické kliniky a Olga Zimmermannová z CLIPu získaly první, resp. druhou Cenu Alberta Schweitzera za rok 2015. Ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství společně pořádají Francouzské velvyslanectví a společnost Pierre Fabre Médicament. Na 2. lékařskou fakultu putuje potřetí za sebou.

Vytvořeno: 8. 7. 2024 / Upraveno: 8. 7. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.