Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Docent Zámečník je vedoucím neuropatologické laboratoře Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF. Habilitačním řízením prošel koncem minulého roku a 26. října 2006 mu byla v slavnostní aule Karolina předána oficiální jmenovací listina. V roce 2004 obdržel cenu „Česká hlava“ v kategorii Doctorandus za výzkum zhoubných nádorů mozku. Za svou pedagogickou činnost na fakultě byl v letošní anketě studenty ohodnocen jako nejoblíbenější vyučující preklinických oborů.
 
Kdy a kde jste se narodil? Kde jste vyrůstal?
Narodil jsem se v roce 1974 v Chebu a své dětství jsem prožil v Aši.
 
Na které lékařské fakultě jste absolvoval svá studia?
Na motolské 2. lékařské fakultě.
 
Strávil jste delší dobu pracovně či studijně v zahraničí?
Během studií jsem byl měsíc v Německu. Poté, už během pracovní kariéry, jsem absolvoval dva studijní pobyty na pracovištích neuropatologie v USA, v Texas Children´s Hospital v Houstonu a na Stanfordské univerzitě. Během těchto stáží jsem se zajímal zejména o neuromuskulární diagnostiku a program vyšetřování myopatií ze svalových biopsií jsme zavedli po mém návratu i na našem ústavu.

 
Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
V roce 2004 jsem dostal Českou hlavu za výzkum mozkových nádorů, docentura je pro mě jistě také úspěchem. Jinak se ale raduji i z drobnějších úspěchů... když mi otisknou článek v dobrém časopise, když se mi podaří získat grant, když se mým studentům podaří zvládnout patologii a postoupit do dalšího ročníku... Velkou radost jsem měl i z vítězství studenta Braňa Jakubičky na letošní Studentské vědecké konferenci. Potěšilo mě také, když jsem byl v nedávné anketě vybrán studenty mezi nejoblíbenější pedagogy, jinak jsem se ale nikdy netajil tím, že o přízeň studentů primárně nebojuji – na konci mého snažení nemá být spokojený student, nýbrž spokojený pacient.
 
Co vás nejvíce baví na výuce studentů?
Mě baví v podstatě vše. Každá část výuky je trošku jiná disciplína a každá má něco do sebe. Praktika mě baví velmi, protože můžu být v přímém kontaktu s mediky... a většinou se mezi námi za ten rok vytvoří i příjemné mezilidské vazby. Přednášky jsou trochu jiný styl výuky, ale pro mě jsou rovněž velmi zábavné a vždy se na ně těším.
 
Jak nejčastěji trávíte svůj víkend?
Při zdejším nasazení (výuka, zdravotnický provoz, výzkum) trávím víkendy spíše pracovně. Snažím se většinou co nejvíce číst a psát. Naštěstí je patologie zároveň mým koníčkem, tak mi to příliš nevadí. Ve volných dnech se snažím také trochu sportovat, protože za mikroskopem člověk moc pohybu nemá. Když chci ale opravdu relaxovat, není nad poslech dobré opery se sklenkou dobrého vína.
 
Děkuji za rozhovor!
-kr-


 
Přikládáme odpovědi pana docenta Zámečníka po získání ocenění nejlepšího učitelé fakulty 2005/2006 v rámci ankety Studentské hodnocení výuky.
 
Získal jste ocenění za kvalitní pedagogickou práci pro fakultu od studentů. Čeho si, podle vás, studenti nejvíc cení na dobrém učiteli?
Nevím, co si přesně cení dnešní studenti, já jsem jako student vždy nejvíce oceňoval na učitelích srozumitelnost výkladu a koncepčnost výuky.
 
Myslíte si, že platí rovnice – vyjádřeno matematicky – oblíbený učitel se rovná oblíbený předmět, který vyučuje?
Ne, to si nemyslím – už jen proto, že je obtížné definovat, co je „oblíbený předmět“ a kdo je „oblíbený učitel“.
 
Objevují se hlasy, že by vysokoškolští pedagogové měli mít pedagogické vzdělání. Jak vy se na to díváte?
Nedomnívám se, že by vysokoškolští učitelé museli mít nutně i pedagogické vzdělání, důraz na vysoké škole by měl být kladen zejména na odbornost učitelů. Navíc, znám plno učitelů s pedagogickým vzděláním, kteří učit neumějí.
 
Děkuji za vaše odpovědi.
-mc-

 
Foto V. Stárek. Fotolaboratoř

Vytvořeno: 1. 12. 2006 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK