Ceny a čestná uznání ministra zdravotnictví pro projekty s účastí výzkumníků z 2. lékařské

V úterý 6. června proběhlo v Tyršově domě slavnostní předávání cen a čestných uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021. Mezi oceněnými je i několik výzkumníků, kteří působí rovněž na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


Zleva: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. (1. LF UK), doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D., a MUDr. Michael Svatoň, Ph.D. (oba z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol). Ocenění předává ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

V kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj byl oceněn mj. projekt Nové prognostické a predikativní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a průběhu léčby, na kterém se podílejí také doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D., a MUDr. Michael Svatoň, Ph.D., z 2. LF UK. Řešitelem je prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., z 1. LF UK.


Zleva ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Ústav fyziologie 2. LF UK), prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Ústav patologické fyziologie 2. LF UK), a Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR).

Ve stejné kategorii byl oceněn také prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., za projekt Fyziologického ústavu AV ČR Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě. Kromě prof. Jirušky působí na 2. LF UK i další spolupracovníci: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., a prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.


Zleva prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc., Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D., RNDr. Šárka Bendová, Ph.D., Mgr. Darina Prchalová, Ph.D., a Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D. (všichni z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol).

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 převzal mj. prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc., za projekt Analýza genetických variant asociovaných s mentální retardací a poruchami autistického spektra s využitím sekvenování nové generace, realizovaný na 2. LF UK. Spolupracovníky jsou Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D., RNDr. Šárka Bendová, Ph.D., Mgr. Darina Prchalová, Ph.D., a Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.


Zleva doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. (Revmatologický ústav), prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol), Mgr. Hana Štorkánová a MUDr. Sabína Oreská (obě z Revmatologického ústavu). Ceny předávají prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky) a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Čestné uznání bylo uděleno rovněž projektu Role HSP90 (Heat Shock Protein 90) u vybraných revmatických onemocnění pod vedením doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D., z Revmatologického ústavu. Ke spoluřešitelům patří prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.


Přehled všech oceněných v tiskové zprávě na webu Ministerstva zdravotnictví.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví

Vytvořeno: 20. 6. 2022 / Upraveno: 14. 7. 2022 / Mgr. Juan Zamora