Cena Nejlepší publikace České revmatologické společnosti v kategorii do 35 let za rok 2022 míří na 2. LF

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D, Mgr. Jitka Smetanová a MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D., po předání ceny za nejlepší publikaci České revmatologické společnosti získala v kategorii do 35 let. Foto: Tomáš Milota

Cenu za nejlepší publikaci České revmatologické společnosti získala v kategorii do 35 let Mgr. Jitka Smetanová z Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM.


Česká revmatologická společnost ocenila její soubor prací, na nichž se podíleli také další výzkumníci z Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM: MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D., Mgr. Michal Rataj a prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., dále pak doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. z Oddělení revmatologie dětí a dospělých FN Motol.

Slavnostní předání ceny se konalo v rámci 66. výročním sjezdu českých a slovenských revmatologů, který se uskutečnil v říjnu v Hradci Králové.

V kategorii do 35 let byl oceněn soubor prací:

Humoral and cellular immune responses to mRNA COVID-19 vaccines in patients with axial spondyloarthritis treated with adalimumab or secukinumab., autorů:  Smetanova J, Strizova Z, Sediva A, Milota T, Horvath R.

Lancet Rheumatology 2021 Published online December 21, 2021 E163-E166, MARCH 2022.

Immunogenicity and safety of the booster BNT162b2 vaccine in patients with axial spondyloarthritis treated with biological disease – modifying drugs., autorů: Smetanova J, Milota T, Rataj M, Hurnakova J, Zelena H, Sediva A, Horvath R.

Front Immunol 13:1010808.

SARS-CoV-2-specific humoral and cellular immune responses to BNT162b2 vaccine in Fibrodysplasia ossificans progressiva patients. autorů: Smetanova J, Milota T, Rataj M, Hurnakova J, Zelena H, Horvath R.

Front Immunol 13:1017232.
 

Vytvořeno: 14. 11. 2023 / Upraveno: 27. 11. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová