Cena Dimitrise M. Chorafase pro dr. Lenku Quaiserovou

Mgr. Lenka Quaiserová, Ph.D., absolventka doktorského studia na 2. lékařské fakultě, obdržela Cenu Dimitrise M. Chorafase za disertační práci Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovaria, na které pracovala na 2. lékařské fakultě a výzkumné instituci Sotio.

Cenu převzala na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy 21. října 2021.

Cena je udělována Nadací Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s prestižním izraelským Weizmannovým vědeckým institutem. Je určena nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských věd, přírodních věd a medicíně v daném roce.

Přehled dalších oceněných na webu Univerzity Karlovy.

Vydáno: 15. 11. 2021 / Upraveno: 29. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora