Akademický senát zvolil předsednictvo

Na zasedání ve středu 20. února zvolil akademický senát 2. lékařské fakulty své předsednictvo pro následující funkční období. Předsedou se stal MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (11 hlasů), místopředsedou Ondřej Hubálek (14 hlasů; studentská komora). Dalším členem předsednictva za pedagogickou komoru byl zvolen doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (10 hlasů), a za studentskou komoru Barbora Prýmková (8 hlasů), jeden hlas pedagogů byl neplatný.

Dr. Milan Trojánek je z Kliniky infekčních nemocí
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.
Fotografie: Michal Hladík (2. LF)

Foto: Tereza Kůstková (2. LF)

Vytvořeno: 20. 2. 2019 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.