Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Anatomie
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Anatomie

Vydáno: 2. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 25. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor