Aktuality

0

Společnost InSimu nabídla studentům dočasný bezplatný přístup k Premium verzi mobilní aplikace InSimu Patient.

0

Pracovní skupina pro distanční výuku informuje o nástrojích, které vám mohou pomoci během distanční výuky.

0

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

0

Elektronické přihlašování na letní sportovní kurzy v Dobronicích bude spuštěno 16. 3., resp. 23. 3.

0

DNA laboratoř, která funguje při Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium.

0

Trail databáze DynaMed, prestižního klinického informačního zdroje pro medicínu založenou na důkazech, je k dispozici do 6. 4. 2020.

0

Medizinische Universität Graz vyhlásila výběrové řízení na místa v mezinárodních doktorandských programech. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2020.

0

Alzheimer nadační fond v letošním roce opět vyhlašuje cestovní granty a soutěže.

0

Do 31. 3. 2020 můžete zasílat návrhy do další kola soutěže Primus, určené pro mladé perspektivní vědce.

0

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se budou letos konat v Havaně.

Stránky