Aktuality

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

0

Krátkodobé výzkumné pobyty v roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

0

Průzkum pod záštitou Ministerstva zdravotnictví je určen studentům 4., 5. a 6. ročníků a jeho cílem je zjistit, kam míří po ukončení jejich studia. Odpovídat je možné v češtině i angličtině, a to do 31. 12. 2019.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky.

0

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

0

Seznam odborných seminářů Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN pro zimní semestr 2019–2020. Jsou přístupny odborné veřejnosti.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Aktualizováno: Program pro podzim a zimu 2019. Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

Stránky