Slavíme sedmdesátku

Info

Budova dětské nemocnice na Karlově, v níž sídlil děkanát a dětské kliniky (archiv 2. LF)

Vážené studentky a studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci, absolventky a absolventi a přátelé fakulty,

letos si připomínáme 70 let od doby, kdy se naše fakulta osamostatnila v rámci Univerzity Karlovy. Toto výročí si hodláme náležitě připomenout a připravili jsme pro vás několik akcí a pořadů, které se budou konat v úvodním bloku tradiční Noci fakulty.

23. 11. / 17.00–17.30 / vestibul budovy A, kampus Plzeňská

Zahájení Oslavu zahájí děkan fakulty.
Pamětníci

Vernisáž výstavy za účasti pamětníků, uvede Kateřina Křenová

Výstava představí zhruba desítku významných osobností, které jsou buď na 2. lékařské fakultě stále aktivní, nebo jsou aktivní jinde, ale vystudovali někdejší Fakultu dětského lékařství. Většina osobností, které výstava představuje, bude na vernisáži přítomna a bude možné se tak s legendami z Motola setkat osobně. Výstava odkazuje na webový projekt, kde osudy pamětníků přinášíme v obsáhlé verzi.

Pod křídly pelikána

Uvedou editor Petr Andreas a ilustrátor Adam Kalina, pokřtí spolueditor prvního vydání prof. Vladimír Komárek

Kniha Pod křídly pelikána v krátkých textech, fotografiích a ilustracích přibližuje uplynulých 70 let existence 2. lékařské fakulty UK. Pedagogové a studenti líčí počátky kulturních, společenských a sportovních akcí, z nichž se staly současné fakultní tradice, přednostové a pamětníci vybrali významné i humorné události ze svých pracovišť. Knihou provázejí kreslené postavičky Motolkomixu. Jde o druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy Ad usum proprium (2018).

19.15 / Velká posluchárna

Tělo–duše–pacient

Premiéra filmu a diskuse s režisérem Jindřichem Andršem a protagonisty, uvede Petr Andreas

 

Lékařská profese vyžaduje nejen detailní znalost diagnostických a léčebných postupů, ale také osobnostní kvality, či komunikační dovednosti. Lze je naučit? Observační snímek Jindřicha Andrše Tělo–duše–pacient zachycuje nové způsoby výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Sledujeme mediky a medičky, kteří se ocitají v náročných simulovaných i reálných situacích – poprvé v roli lékaře.

opakovaně 17.00–půlnoc / místnost A218

projekce filmů

2. lékařská fakulta UK (2003)

film k 60. výročí osamostatnění, G-Production/JAKO
 

Dětská fakultní nemocnice (1970)

před ukončením provozu, záznam: prof. Jiří Nevoral

Stručně o historii

1348

Založena Universitas pragensis, jejíž součástí je lékařská fakulta

1789

Založena zemská porodnice a nalezinec u sv. Apolináře

1902

Založena Česká dětská nemocnice na Karlově

1953

Osamostatňuje se Fakulta dětského lékařství.

1971

Sloučením Dětské fakultní nemocnice a Městské nemocnice v Motole vzniká Fakultní nemocnice v Motole.

1990

Fakulta se přejmenovává na 2. lékařskou fakultu.

Vytvořeno: 10. 7. 2023 / Upraveno: 25. 11. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.