Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2018/19

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D – dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

8. 10. 2018 Zahájení výuky 6. ročníku
 
10. 10. 2018 Polycystické choroby ledvin u dětí
prof. MUDr. T. Seman, CSc.
Pediatrická klinika
 
12. 10. 2018 Intervizní případová intervize pro zdravotníky
Mgr. Doležalová
Odd. klinické psychologie
 
15. 10. 2018 Komplikované pneumonie
MUDr. N. Krejčová
Pediatrická klinika
 
17. 10. 2018 Polycystické choroby ledvin u dětí II
prof. MUDr. T. Seman, CSc.
Pediatrická klinika
 
19. 10. 2018 Akutní transplantace plic
MUDr. T. Doušová
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 12. 9. 2018 / Poslední aktualizace: 11. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor