Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2017/18

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

11. 6. 2018 Labutí píseň o chlopni zadní uretry
MUDr. Mgr. T. Rosík, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
13. 6. 2018 Je jen jedno CMV?
MUDr. P. Hubáček, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie
 
15. 6. 2018 Vzácná příčina selhání střeva spojená s autoimunitní myokarditidou
MUDr. B. Vlková
Pediatrická klinika
 
18. 6. 2018 Přijímací zkoušky na 2. LF
 
20. 6. 2018 Zmije obecná, její uštknutí a hadí jedy obecně
MUDr. Valenta
KAR 1. LF UK
 
22. 6. 2018 Novorozenecký diabetes
MUDr. L. Petruželová, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 22. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 15. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor