Semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2017/18

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D 
dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

 

9. 10. 2017 Zahájení výuky 6. ročníku – zahraniční studenti
 
11. 10. 2017 Patofyziologie nefrotického syndromu
MUDr. J. Zieg, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
13. 10. 2017 Psychiatrické nežádoucí účinky kortikoidů
MUDr. D. Kolouch
Dětská psychiatrická klinika
 
16. 10. 2017 Chlapec s divnou nohou
MUDr. N. Šimánková
Pediatrická klinika
 
18. 10. 2017 Rizikové faktory vzniku a průběhu zánětlivých střevních onemocnění u dětí
MUDr. O. Hradský, Ph.D.
Pediatrická klinika
 
20. 10. 2017 Chirurgické řešení vysokého vzrůstu? Epifyseodéza
RNDr. D. Zemková, CSc.
Pediatrická klinika
 
Vydáno: 22. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor