Semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, rok 2023

Pediatrická klinika oznamuje, že opět zahajuje zajímavé přednášky, které se budou konat každou středu a pátek, 1. patro uzel D, Brdlíkova seminární místnost (naproti sekretariátu). Přednášky se konají v čase 7.45–8.15 hod.

Pozor! Pediatrická klinika mění z důvodu nemoci semináře na tento týden následovně:
1.2. MUDr. Václav Koucký - Kyslíková terapie u dětí v dlouhodobé péči
3.2. /zůstává stejný / MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. - Akutní a dlouhodobá pneumologická péče o pacienty s tracheomalacií

4.1.2023

Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na léčbu kortikoidy

Mgr Martin Bezdička – Pediatrická klinika

 

6.1.2023 Neprospívající kojenec - pohled endokrinologa
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
11.1.2023 Nové indikace k transplantaci kostní dřeně.
MUDr. Renata Formánková, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
13.1.2023 Pediatrie 2023
Prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
18.1.2023

Problematika paliativní péče ve FNM
MUDr. Lucie Hrdličková – Pediatrická klinika

 

20.1.2023

Renální funkce a krevní tlak u dětí se syndromem renálních cyst a diabetu
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. – Pediatrická klinika

 

25.1.2023

 

BWS, kazuistika, patofyziologie
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

27.1.2023

 

Kazuistika: Irenka, kterou bolely nožičky
MUDr. Kvido Malaska – Pediatrická klinika

 

1.2.2023

 

Tiché aspirace jako příčina závažného poškození plic: kazuistika
MUDr. Tereza Krištofová – Pediatrická klinika

Kyslíková terapie u dětí v dlouhodobé péči
MUDr. Václav Koucký – Pediatrická klinika

 

3.2.2023

 

Autotransplantace Langerhansových ostrůvků u dětí
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. – Pediatrická klinika

Akutní a dlouhodobá pneumologická péče o pacienty s tracheomalacií
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast.
Jana Šašková
sekretariát Pediatrické kliniky
tel: 224432002
fax: 224432020
email: @email

Vytvořeno: 2. 1. 2023 / Upraveno: 31. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.