Semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, rok 2023

Štítky

Pediatrická klinika oznamuje, že opět zahajuje zajímavé přednášky, které se budou konat každou středu a pátek, 1. patro uzel D, Brdlíkova seminární místnost (naproti sekretariátu). Přednášky se konají v čase 7.45–8.15 hod.

leden - březen 2023

Pozor! Pediatrická klinika mění z důvodu nemoci semináře na tento týden následovně:
1.2. MUDr. Václav Koucký - Kyslíková terapie u dětí v dlouhodobé péči
3.2. /zůstává stejný / MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. - Akutní a dlouhodobá pneumologická péče o pacienty s tracheomalacií

4.1.2023

Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na léčbu kortikoidy

Mgr Martin Bezdička – Pediatrická klinika

 

6.1.2023 Neprospívající kojenec - pohled endokrinologa
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
11.1.2023 Nové indikace k transplantaci kostní dřeně.
MUDr. Renata Formánková, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
13.1.2023 Pediatrie 2023
Prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
18.1.2023

Problematika paliativní péče ve FNM
MUDr. Lucie Hrdličková – Pediatrická klinika

 

20.1.2023

Renální funkce a krevní tlak u dětí se syndromem renálních cyst a diabetu
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. – Pediatrická klinika

 

25.1.2023

 

BWS, kazuistika, patofyziologie
MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

27.1.2023

 

Kazuistika: Irenka, kterou bolely nožičky
MUDr. Kvido Malaska – Pediatrická klinika

 

1.2.2023

 

Tiché aspirace jako příčina závažného poškození plic: kazuistika
MUDr. Tereza Krištofová – Pediatrická klinika

Kyslíková terapie u dětí v dlouhodobé péči
MUDr. Václav Koucký – Pediatrická klinika

 

3.2.2023

 

Autotransplantace Langerhansových ostrůvků u dětí
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. – Pediatrická klinika

Akutní a dlouhodobá pneumologická péče o pacienty s tracheomalacií
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

8.2.2023

 

Pneumonie — doporučený postup
MUDr. Koucký Václav, Ph.D., 
od 07:45 hod do 08:00 hod.

 

15.2.2023

 

Současný pohled na diagnostiku deficitu růstového hormonu
MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

17.2.2023

 

Bronchiolitida - interní doporučení
MUDr. Eva Fürstová – Pediatrická klinika

 

22.2.2023

 

Moderní trendy výuky na LF
Prof. MUDr. Z. Tonar, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

24.2.2023

 

Brief Resolved Uniexplainet Event
MUDr. M. Komyšáková – Pediatrická klinika

 

1.3.2023

 

Bronchiolitida - inte
MUDr. Eva Fürstová – Pediatrická klinika

 

8.3.2023

 

Publikační strategie a hodnocení vědeckých výstupů
prof. MUDr. T. Kalina, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

10.3.2023

 

Problematika atresie jícnu
MUDr. J. Stýblová – Pediatrická klinika

 

15.3.2023

Děti s diabetem 1. typu léčené hybridními uzavřenými okruhy dosahují lepší glykemické kontroly v porovnání s ostatními léčebnými modalitami
MUDr. Alžběta Šantová – Pediatrická klinika

 

17.3.2023

Krvácení do GIT -  doporučení pro interní užitína PK
MUDr. Denis Kazeka – Pediatrická klinika

 

22.3.2023

 

Současné problémy v péči o dětské astma
MUDr. Novotný Vojtěch – Pediatrická klinika

 

24.3.2023

 

Diagnostika závažných stavů novorozence provázených systémovým zánětem
doc. MUDr. J. Janota, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

 

5.4.2023

 

Pacient s nově diagnostikovanou hypertenzí
doc. MUDr. Patrik Konopásek – Pediatrická klinika

12.4.2023

 

Hemostáza
Prof. MUDr. M. Durila, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

14.4.2023

 

Výsledky léčby vrozeného hyperinzulinismu vzniklého na podkladě mutací v ABCC8 1. část
Doc. MUDr. Š. Průhová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

19.4.2023

 

Cizí tělesa v ORL
MUDr. Lucie Gernertová – Pediatrická klinika

 

21.4.2023

 

Tracheostomické kanyly v chronické péči
MUDr. Lucie Gernertová – Pediatrická klinika

 

26.4.2023

 

Novorozenecký screening těžkých imunodeficiencí
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

28.4.2023

 

Detekce respiračních virů - 10 let zkušeností
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

5.5.2023

 

Výsledky léčby vrozeného hyperinzulinismu vzniklého na podkladě mutací v ABCC8 2. část
Doc. MUDr. Š. Průhová, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

10.5.2023

 

Jeden den ve Lvově
prof. MUDr. Lebl Jan, CSc. – Pediatrická klinika

 

17.5.2023

 

Co je nového a co se chystá  v UpToDate a Lexicomp
zástupci firmy Wolters Kluwer

 

19.5.2023

 

Respirační viry v současnosti
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

26.5.2023

 

Koncentrační schopnost u dětí s polycystickými ledvinami.
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. – Pediatrická klinika

 

2.6.2023

 

Doporučený postup v diagnostice celiakie.
MUDr. Michal Kubát – Pediatrická klinika

 

7.6.2023

 

Cizí tělesa v GIT- dop. postup.
MUDr. Michal Kubát – Pediatrická klinika

 

9.6.2023

 

Motolská premiéra filmu "Mocný zvuk".
pan Petr Jarčevský a pan  Lukáš Houdek - zdravotní klauni

 

14.6.2023

 

Elastorafie jater.
MUDr. Matěj Štefánek – Pediatrická klinika

 

16.6.2023

 

Respirační viry v současnosti.
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. – Pediatrická klinika

 

21.6.2023

 

Krvácení z horní části GIT.
MUDr. Denis Kazeka – Pediatrická klinika

 

23.6.2023

 

The Natural history of EHPVO.
MUDr. Ivana Čopová – Pediatrická klinika

 

28.6.2023

 

Poruchy pubertálního vývoje v pediatrické praxi.
Prof. Jan Lebl, CSc. – Pediatrická klinika

 

30.6.2023

 

Současné možnosti farmakoterapie dětské obezity.
Prof. Jan Lebl, CSc. – Pediatrická klinika

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast.
Jana Šašková
sekretariát Pediatrické kliniky
tel: 224432002
fax: 224432020
email: @email

Vytvořeno: 2. 1. 2023 / Upraveno: 23. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.