Semináře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v zimním semestru 2021/2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Seminář ve čtvrtek 11.11. 2021 je zrušen. Omlouváme se, o náhradním termínu budeme informovat.

4. listopadu 2021 Normotenzní hydrocefalus
doc. MUDr. Mgr. Ondřej Bradáč, Ph.D., MUDr. Petr Skalický 
(Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)
 

11. listopadu 2021

zrušen

Zdraví mozku z celoživotní perspektivy
doc. MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D. 
(Ústav epidemiologie 2. LF UK)

Seminář ve čtvrtek 11.11. 2021 je zrušen. Omlouváme se, o náhradním termínu budeme informovat.

 

25. listopadu 2021

Přínos evokovaných potenciálů pro určení prognózy pacientů v akutní i chronické fázi poruchy vědomí
doc. MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
(Neurochirurgická klinika LF a FN Plzeň)

 

2. prosince 2021

ČSNS

 

 

9. prosince 2021

Nocicepční flekční reflex v diagnostice bolesti
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

 

16. prosince 2021

Zkoumání možností využití virtuální reality v medicíně a ukázky praktické aplikace
Ing. Stanislav Coufal 
(VR Medical)

 

6. ledna 2022

Synukleinopatie
MUDr. Zuzana Nedelská
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol) 

 

12. ledna 2022
středa 15–18 hod.

Motolský epileptochirurgický den
společně s Klinikou dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Velká posluchárna (program na zvláštních pozvánkách)

 

13. ledna 2022 Vývoj mozkové kůry
Martin Balaštík, Ph.D.
(Fyziologický ústav AV ČR)
 
20. ledna 2022 Léčba neuromuskulárních onemocnění - update 2021
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., doc. MUDr. J. Haberlová, Ph.D. 
(Neurologická klinika a Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol)
 
27. ledna 2022 Seminář postgraduálních studentů
MUDr. Simona Karamazovová, MUDr. Michaela Kajšová
 
3. února 2022 Biologická léčba Alzheimerovy nemoci
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
 
10. února 2022 CADASIL
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
(Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
 
17. února 2022 Optoneurofyziologie – (kraniální) okno do mozku
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
(Ústav fyziologie 2. LF UK)
 

Na setkání se těší

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
přednosta kliniky 

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
zdravotnický zástupce přednosty

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
koordinátor seminářů, zástupce pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 29. 10. 2021 / Upraveno: 6. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová