Robotická olympiáda 2023

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet práci s operační konzolí a stát se alespoň na chvíli robotickým chirurgem? Robotická olympiáda proběhne i letos. Druhá část letošního ročníku startuje 15. května ve výukovém centru Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zapisování studentů na jednotlivé sloty bude v letošním roce probíhat na sekretariátu děkana každý všední den od 9.00 do 16.00, přihlašování probíhá.

Finále proběhne v pondělí 22. května od 9.00 (soutěž), ve 13.30 vyhlásíme vítěze.

Těšíme se na vás! 


Přehled obsazených časových slotů

X značí obsazený slot.

den/čas 8.00–9.30 9.30–11.00 11.00–12.30 12.30–14.00 14.00–15.30 15.30–17.00
14. 3.     x   x x x       x x
15. 3. x   x x x x     x x x x
16. 3. x x x x x x x x x x x x
17. 3. x   x x x x x x x x x x
 
20. 3. x x x x x x x x x x x x
21. 3. x x x x x x x   x x x x
22. 3. x x x x x x x x x x x x
23. 3. x x x x x x x x x x x x
24. 3. x x x x x x x x x x x x
 
27. 3. x x x x x x x x x x x x
28. 3. x x x x x x            
29. 3.     x   x x x x x x x x
30. 3. x x x   x   x x        
31. 3. x x x x x x x x x x x x
                         
15. 5. x x x x x x x   x x x x
16. 5.             x   x x x  
17. 5. x x     x x x x x x x x
18. 5.                 x x x x
19. 5.     x               x x

 


Studie, která vznikla na základě dat získaných během prvního ročníku olympiády, přispěla k poznání motorických návyků a profesních předpokladů mediků a nejmladší generace lékařů.

(Tisková zpráva, květen 2022)

Vytvořeno: 20. 2. 2023 / Upraveno: 20. 3. 2024 / Mgr. Marie Hejlová