Připravte se na přijímačky

Pro přípravu na přijímací zkoušky se můžete přihlásit na on-line kurz a pořídit si knihy s modelovými otázkami z přijímacích testů.


V první polovině roku 2021 proběhne přípravný kurz k přijímacím zkouškám na naši fakultu, který je určen pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/2022 a který tradičně pořádáme on-line.

Přípravný kurz se uskuteční v ryze e-learningové podobě, tedy bez vaší osobní přítomnosti v Praze-Motole, kde sídlí 2. lékařská fakulta. Výuka je rozdělena do tří předmětů – biologie, chemie a fyzika – a každému je věnováno 90 minut týdně. Výuka probíhá v češtině. Kurz začíná v únoru 2021, začátek přihlašování do kurzu je v sobotu 12. prosince 2020 ve 12.12 hod.

Podrobnosti najdete v tomto článku.

2. lékařská fakulta rovněž připravila modelové otázky k přijímacím zkouškám. K dispozici jsou tři knihy, které vydalo univerzitní nakladatelství Karolinum: Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky, Modelové otázky z biologie pro přijímací zkouškyModelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky.

Knihy si můžete pořídit samostatně a jsou v prodeji v tištěné i elektronické podobě.

Více o modelových otázkách na tomto odkazu.

Vytvořeno: 8. 12. 2020 / Upraveno: 10. 2. 2021 / Mgr. Juan Zamora