Modelové otázky z přijímacích testů z fyziky, biologie a chemie

Nabízíme vám možnost zakoupení 6. upraveného vydání souboru otázek pro přijímací zkoušky na 2. lékařské fakultě na:

magisterský studijní program
Všeobecné lékařství (tři publikace – biologie, fyzika, chemie)

bakalářské studijní programy:
Specializace ve zdravotnictví
obor fyzioterapie
(tři publikace – biologie, fyzika, chemie)

Ošetřovatelství
obor všeobecná sestra
(jedna publikace – biologie)

Cena za jednu publikaci souboru je:

120 Kč při osobním odběru na fakultě,
210 Kč při následném zaslání poštou po České republice,
410 Korun českých při následném zaslání poštou do Slovenské republiky.

Cena za komplet tří publikací je:

360 Kč při osobním odběru na fakultě,
450 Kč při následném zaslání poštou po České republice,
650 Korun českých při následném zaslání poštou do Slovenské republiky.

(Nové ceny od 1. 1. 2017 z důvodu změny poštovného).

V cenách za následné zaslání poštou je již zahrnuto poštovné a balné.

 

Po úhradě příslušné částky zašlete laskavě platební doklad na adresu:

Univerzita Karlova
2. lékařská fakulta, studijní oddělení
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

nebo emailem na adresu: .

Zaplacené vybrané brožury Vám budou následně zaslány doporučenou poštou.

Vaši adresu uveďte laskavě hůlkovým písmem a zašlete současně s dokladem o zaplacení.

Platbu poukazujte na adresu:

Komerční banka Praha 6, č.ú. 37530021/0100
KS 558
VS 901

Osobní odběr publikací (vč. možnosti zaplacení ceny ve fakultní pokladně v hotovosti) na výše uvedené adrese fakulty lze uskutečnit v úředních hodinách:

Pondělí: ---   13.00 až 15.00
Úterý: 10.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00
Středa: ---   ---
Čtvrtek: 10.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00
Pátek: 10.00 až 12.00   ---

V 6. vydání zakoupeném v roce 2014–2015 se objevilo několik chyb, jejich opravy najdete zde. V souboru zakoupeném v roce 2016 a později již byly tyto chyby odstraněny.

Kontakt:

Vydáno: 17. 4. 2012 / Poslední aktualizace: 6. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková