Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě

Elektronická přihláška

Přípravný kurz

Stále je možné se přihlásit!

Stejně jako v minulých letech proběhne v první polovině příštího roku přípravný kurz k přijímacím zkouškám na naši fakultu pro zájemce z řad maturantů 2019, resp. pro uchazeče o studium v akademickém roce 2019/2020.

Přípravný kurz proběhne ryze e-learningovou formou (tedy „přes Internet“) bez vaší přítomnosti v Praze-Motole. Kurz je proto vhodný pro zájemce o studium na lékařských fakultách, kteří se nemohou zúčastnit prezenčních kurzů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, zejména ze Slovenska (výuka probíhá v češtině). Výuka každého předmětu bude sestávat z 12 lekcí tematicky odpovídajících okruhům otázek v přijímacím řízení. Každá lekce bude trvat 90 minut a její součástí bude studijní materiál a procvičovací test k probranému tématu. Během celé lekce bude možno komunikovat s vyučujícím prostřednictvím diskusního fóra. Opakování látky formou procvičovacích testů umožníme na modelových otázkách – úspěšnost testu bude automaticky kontrolována a vyhodnocována webovou aplikací, která také bude testy opakovaně náhodně generovat. Nultý týden kurzu bude věnován testování přístupu do výukového systému, návodu k práci s kurzem, vyplnění profilu uživatele atd. V poslední lekci si budete moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Vše bude přístupné od svého uvedení (studijní materiály minimálně 24 hodin před začátkem lekce, procvičovací testy během lekce) po celý zbytek kurzu, včetně dvou týdnů mezi poslední lekcí a přijímacími zkouškami.

Kurz zahájíme 28. ledna 2019 (počátek nultého týdne), vlastní výuka proběhne od 4. 2. do 17. 4., poté budou následovat tři týdny bez výuky (obsahující Velikonoční pondělí a svátky 1. a 8. května), 13. a 15. května proběhnou závěrečné lekce s přijímacím testem na nečisto. Kurz bude uzavřen 9. června 2019 – do té doby budou přístupné veškeré materiály a testy. 

Každý účastník kurzu absolvuje jednu lekci každého předmětu týdně. Účastníci se přihlásí do jedné ze čtyř skupin, které se liší týdenním rozvrhem:

  pondělí
16.45–18.15
pondělí
18.30–20.00
středa
16.45–18.15
středa
18.30–20.00
skupina A Bi Ch Fy
skupina B Ch Fy Bi
skupina C Fy Bi Ch
skupina D Bi Ch Fy

Počet účastníků v jedné skupině je omezen.

Přestože výuka v kurzu již začala (4. února), stále se můžete přihlásit. Po přihlášení a odeslání kurzovného na fakultní účet, prosím, pošlete potvrzení o zaplacení (nikoli jen o zadání platby) na email  – zašleme vám přístupové údaje do kurzu. Přihlásit se můžete zde.

Po odeslání přihlášky bude uchazeči rezervováno místo ve vybrané skupině (do naplnění maximální kapacity dané skupiny) a současně mu bude automaticky doručen e-mail s instrukcemi pro provedení platby. Cena kurzu je 6 000 Kč. Pro platby ze zahraničí je možno uhradit platbu v EURech, cena byla stanovena na 235 €. Po přijetí platby na účet fakulty obdrží uchazeč emailem potvrzení, a následně i svoje heslo pro přihlášení do kurzu a další instrukce. Pokud platba nedorazí na účet 2. LF UK do 10 kalendářních dnů od přihlášení, rezervace propadne, přihláška bude zrušena a uvolněné místo bude nabídnuto případným náhradníkům. Platba bez řádné přihlášky a bez specifických platebních údajů není dostatečná pro zapsání do kurzu.

Kurz je přípravou na písemnou část přijímacího řízení na 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oborech biologie, chemie a fyzika, ale v žádném případě přijímací řízení nenahrazuje ani není zárukou přijetí na fakultu. V přijímacím řízení se k účasti v kurzu nepřihlíží.

Pro dotazy ohledně kurzu je vám k dispozici kontaktní email .

Vydáno: 20. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová