Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě

Elektronická přihláška
(od 12. prosince 12.12 hod.)

Přípravný kurz

Stejně jako v minulých letech proběhne v první polovině roku 2021 přípravný kurz k přijímacím zkouškám na naši fakultu pro zájemce z řad maturantů 2021, resp. pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/2022.

Přípravný kurz proběhne ryze e-learningovou formou (tedy „přes internet“), bez vaší osobní přítomnosti v Praze-Motole. Kurz je proto vhodný pro zájemce o studium na lékařských fakultách, kteří se nemohou zúčastnit prezenčních kurzů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, zejména ze Slovenska (výuka probíhá v češtině). Výuka každého předmětu bude sestávat z 12 lekcí tematicky odpovídajících okruhům otázek v přijímacím řízení. Každá lekce bude trvat 90 minut a její součástí bude studijní materiál a procvičovací test k probranému tématu. Výukové materiály jsou texty („učebnice“) vytvořené speciálně pro přípravu na přijímací zkoušky. Během celé lekce bude možno komunikovat s vyučujícím prostřednictvím diskusního fóra. Opakování látky formou procvičovacích testů umožníme na modelových otázkách – úspěšnost testu bude automaticky kontrolována a vyhodnocována webovou aplikací, která také bude testy opakovaně náhodně generovat. Nultý týden kurzu bude věnován testování přístupu do výukového systému, návodu k práci s kurzem, vyplnění profilu uživatele atd. V poslední lekci si budete moci vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Vše bude přístupné od svého uvedení (studijní materiály minimálně 24 hodin před začátkem lekce, procvičovací testy během lekce) po celý zbytek kurzu, včetně čtyř týdnů mezi poslední lekcí a přijímacími zkouškami.

Kurz zahájíme 1. února 2021 (počátek nultého týdne), vlastní výuka proběhne od 8. 2. do 28. 4. (s výjimkou týdne, na který připadá Velikonoční pondělí), poté bude následovat volný týden a 10. a 12. května proběhnou závěrečné lekce s přijímacím testem nanečisto. Kurz bude uzavřen 8. června 2021 – do té doby budou přístupné veškeré materiály a testy.

Každý účastník kurzu absolvuje jednu lekci každého předmětu týdně. Účastníci se přihlásí do jedné ze čtyř skupin, které se liší týdenním rozvrhem:

  pondělí
16.45–18.15
pondělí
18.30–20.00
středa
16.45–18.15
středa
18.30–20.00
skupina A Bi Ch Fy
skupina B Ch Fy Bi
skupina C Fy Bi Ch
skupina D Bi Ch Fy

Počet účastníků v jedné skupině je omezen.

Elektronické přihlašování bylo uzavřeno – v případě zájmu o účast v probíhajícím ročníku pište na @email a domluvíme se.

Pokud jste již zapsaní a máte z jakéhokoli důvodu zájem o změnu skupiny, napište mi také.

Po odeslání přihlášky bude uchazeči rezervováno místo ve vybrané skupině (do naplnění maximální kapacity dané skupiny) a současně mu bude automaticky doručen e-mail s instrukcemi pro provedení platby. Cena kurzu je 6 000 Kč. Pro platby ze zahraničí je možno uhradit platbu v eurech, cena byla stanovena na 235 eur. Po přijetí platby na účet fakulty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení a následně i svoje heslo pro přihlášení do kurzu a další instrukce, včetně odkazu na výukové prostředí, kde se bude výuka konat. Pokud platba nedorazí na účet 2. LF UK do 10 kalendářních dnů od přihlášení, rezervace propadne, přihláška bude zrušena a uvolněné místo bude nabídnuto případným náhradníkům. Platba bez řádné přihlášky a bez specifických platebních údajů není dostatečná pro zapsání do kurzu.

Pokud jste kurz zaplatili, ale z jakéhokoli důvodu se ho nemůžete/nechcete zúčastnit, napište nám (@email). Bude vám vráceno kurzovné snížené o storno poplatek ve výši 10 % do konce nultého týdne a dalších 20 % za každy započatý výukový týden.

Kurz je přípravou na písemnou část přijímacího řízení na 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oborech biologie, chemie a fyzika, ale v žádném případě přijímací řízení nenahrazuje ani není zárukou přijetí na fakultu. V přijímacím řízení se k účasti v kurzu nepřihlíží.

Pro dotazy ohledně kurzu je vám k dispozici e-mail @email.

Vydáno: 20. 3. 2014 / Upraveno: 12. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová