Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Vážení akademičtí pracovníci,
dovolujeme si vás pozvat na cyklus přednášek pořádaných Oddělením vědy a výzkumu 2. lékařské fakulty UK.

 • Granty a konec roku (9. 10. 2018, 15.00–16.00, S2-3)
  • Ing. Renáta El Bourahi
  Přednáška pomůže řešitelům s úskalími, která jsou spojeny s koncem účetního roku 2018. Dále bude diskutována problematika interní legislativy týkající se duševního vlastnictví, jako nedílné součásti řady grantových výzev.
   
 • Financování vědy a výzkumu v období 2019–2027 (16. 10. 2018, 14.00–15.00, S2-3)
  • MUDr. Kateřina Čihařová, RNDr. Radim Špaček
  Přednáška bude proslovena lektory z poradní společnosti ILA, s. r. o (www.ila.cz) zabývající se zpracováním projektových žádostí.
   
 • Přednáška Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) (23. 10. 2018, 14.30–16.00, S2-3)
  • Mgr. Matěj Machů, Ph.D., Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.
  Přednáška bude prezentovat principy spojené s transferem technologií, ochranou duševního vlastnictví a univerzitními předpisy pokrývajícími tyto oblasti.
   

Počet míst je omezen, proto prosíme o potvrzení účasti na e-mail: .
Účast je možná i na jednotlivých přednáškách.

S pozdravem
Oddělení pro vědu a výzkum 2. LF UK.

Vydáno: 1. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi