Přednáškové odpoledne na téma nové koronavirové infekce

Ústav epidemiologie 2. LF UK zve na přednáškové odpoledne věnované problematice nové koronavirové infekce COVID-19, a to ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 do 17 hod. ve Velké posluchárně (posluchárenský blok v budově děkanátu/ředitelství FN Motol). Přednášet budou lektoři Nemocnice Na Bulovce, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Státního zdravotního ústavu v Praze. Je určeno především studentům volitelného předmětu Vysoce nebezpečné nákazy (povinná kontaktní výuka), ale přivítáme i účast dalších studentů a zájemců z řad fakultní i mimofakultní veřejnosti. Vstup volný. Na programu budou dostupné validní informace o epidemiologických charakteristikách nákazy, aktuální epidemiologické situaci, protiepidemických opatřeních, klinických projevech nákazy, možnostech diagnostiky a terapie.

Program

14.00–14.45 doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., přednostka Ústavu epidemiologie: Koronavirová rizika v globalizovaném světě

14.45–15.15 MUDr. Kristýna Hermannová (Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce): Klinický průběh COVID 19

15.15–16.00 MUDr. Vlastimil Jindrák (Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZU): Opatření k zamezení dalšího přenosu infekce v nemocničním prostředí

16.00–16.45 MUDr. Zdena Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. města Prahy: Protiepidemická opatření pohledem hygienické služby                              

16.45–17.00 Diskuse k tématu, zápočet volitelného předmětu

Vydáno: 25. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 25. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.