O nominaci na Erasmus+ se můžete ucházet i nyní

Na Erasmus pobyty – studium či stáže v zahraničí – v akademickém roce 2020/2021 se můžete stále hlásit. Vaše požadavky a přihlášky budou řešeny individuálně. Zasílejte je referentce pro vyjíždějící studenty Ing. Daně Basařové na e-mail: @email.


O nominaci na zahraniční pobyt se mohou ucházet studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu. Hlásit se mohou i studenti, kteří nebyli na zvolené Erasmus pobyty v předchozích výběrových řízeních nominováni či ti, jejichž pobyt se z nějakého důvodu neuskutečnil. O nominaci na pobyt v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem fakulty.

Studenti musí splňovat kvalifikační kritéria stanovená Rektorátem Univerzity Karlovy – výborný studijní prospěch, jazykové znalosti a kvalitní studijní záměr / náplň praxe. Podrobnější informace a popis celého vyřízení Erasmu naleznete v prezentaci pro vyjíždějící. Prosíme studenty, aby si tyto pokyny pečlivě prostudovali. 

Přihláška musí obsahovat:

  1. Žádost o zahraniční studijní pobyt / praktickou stáž Erasmus+. Formulář najdete zde.
  2. Studijní záměr. Podrobně uveďte, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí. Pokud se hlásíte na praktickou stáž, popište její náplň a ideálně doložte předběžný písemný souhlas hostitelské instituce s uvedením předpokládané doby pobytu.
  3. Stručný životopis. Uveďte, pokud jste pomáhali přijíždějícím studentům programu Erasmus a případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost. Vše je nutno doložit písemně.
  4. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF).
  5. Kopie indexu právě studovaného ročníku.
  6. Nezbytné je zároveň založit a vyplnit elektronickou přihlášku v on-line aplikaci UK https://is.cuni.cz/webapps/.

Vyberte si z volných míst na partnerských univerzitách naší fakulty. Aktuální stav najdete na fakultním webu. Praktickou stáž je možné uskutečnit i na jiné odborné instituci (např. výzkumný ústav, akademie věd, fakultní nemocnice), se kterou se sami domluvíte, a předložíte její předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který zadáte do přihlášky, je orientační. Potvrdí ho hostitelská instituce podpisem přihlášky, formou akceptačního dopisu.

Jazykovou způsobilost doložte maturitním vysvědčením nebo odpovídajícím certifikátem. Pro potřeby znalosti angličtiny dostačuje zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Vydáno: 1. 6. 2020 / Upraveno: 21. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne