Nominace na Cenu profesora Kouteckého. Přihlásit pregraduálního studenta či studentku může každý

Štítky

Od roku 2021 uděluje 2. lékařská fakulta pregraduálnímu studentovi či studentce fakulty Cenu profesora Kouteckého, a to za první autorství vědeckého článku publikovaného nebo přijatého do tisku v předchozím kalendářním roce, v časopise s IF nad 1.0 v Q1–Q3. Přihlášky na udělení ceny je třeba odevzdat písemně a v elektronické podobě do 31. ledna 2023 k rukám asistentky děkana.

Podrobnosti ve statutu ceny na webu.

Vytvořeno: 9. 1. 2023 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.